Kontsumobide

Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalak (MLBN) energia-merkaturatzaileei gogorarazten die informazioa eman behar diela bezeroei, erreklamazioak ebazteko mekanismo alternatiboei buruz

Argitalpen-data: 

MLBNk honako hau gogorarazi du:

  • Kontsumitzaileek Kontsumoko Arbitraje Batzordeetara edo konpainiak eskainitako beste auzietarako erakunde batzuetara jo dezakete, horrek alde ebazten ez baditu erreklamazioak.
  • Kontsumitzailea babesteko mekanismo indartsua da, eta haren hedapena kontratuen, web-orrien edo konpainien sustapen-informazioaren bidez indartu behar da.
  • 2019an, kontsumitzaileen aldekoak izan ziren arbitrajeen % 50 baino gehiago, baina formula hori, oso ezaguna ez denez, erreklamazio guztien % 0,25 baino ez zen izan.

MLBNk "elektrizitatearen eta gasaren sektoreetako auzien ebazpen alternatiborako prozesua gainbegiratzeko txostena" argitaratu du, non aztertzen duen elektrizitate- eta gas-merkaturatzaileek betetzen duten bezeroei informazioa emateko duten betebeharra, haien erreklamazioak ebazteko Kontsumoko Arbitraje Batzordea egoteari buruz (IS/DE/017/20).

Kontsumitzaileek bigarren instantzian jo dezakete kontsumo-arloko auzien beste erakunde batera, haien alde ebatzi ez bada konpainiari egindako hasierako erreklamazioa. Horrela, auzibidera jotzea saihesten dute haien eztabaidak ebazteko, araudiak adierazi bezala.

2020an, mota horretako 72 erakunde zenbatu ziren, zeinek hainbat sektoretan jardun zuten, baita elektrizitatean eta gasean ere. Bi kasuetan, berariazko legeek zehazten dute konpainiei dagokien aipatutako betebeharra.

Kontsumitzaileen erreklamazioak

Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Sistema nahitaezkoa denez, 2013/11/EB Zuzentarauaren baldintzak betetzen ditu, zeina azaroaren 2ko 7/2017 Legearen bidez txertatu zen Espainiako ordenamendu juridikora.

Kontsumitzaileak defendatzeko lanen barruan, MLBNk galdetegi bat bidali zien elektrizitatearen eta gasaren sektoreetako 50 merkaturatzaile nagusiei, kontsumitzaile txikien hornidura-puntuen % 98ko merkatu-kuota ordezkatzen baitute.

Zentzu horretan, MLBNk ikusi du aurkeztutako erreklamazioen kopurua oso txikia izan dela azken urteotan, merkaturatzaile askok arbitrajeei buruzko informazioa eman arren bezeroei arreta emateko bitartekoen edo kanalen bidez (webguneak, fakturak, kontratuak, etab.).

Zehazki, 3.499 eta 3.509 erregistratu ziren 2018an eta 2019an, hurrenez hurren, hau da, aurkeztutako erreklamazio guztien % 0,21 eta % 0,25, hurrenez hurren. Era berean, erreklamazio ohikoenek fakturazioarekin (% 43) eta kontratazio eta salmentekin (% 40) lotutako gaiei eragin zieten. 2019an, kontsumitzaileen aldekoak izan ziren arbitrajeen emaitzen % 50 baino gehiago.

Informazioa kontratuetan eta beste bitarteko batzuetan

Horregatik guztiagatik, MLBNk adierazten du merkaturatzaileek informazio hori nabarmendu behar dutela haien webgune, sustapen-informazio eta kontratuetan, arbitrajea kontsumitzaileak babesteko mekanismo indartsua baita. Duela gutxi nabarmendu du haren garrantzia Europako Kontsumitzaileen Elkarteak (BEUC).

Elektrizitatearen barne-merkatuaren 2019/944 Zuzentarauak ezartzen du elektrizitate-enpresek nahitaez hartu behar dutela parte etxeko bezeroentzako auziak judizioz kanpo ebazteko mekanismoetan.

Era berean, energia elektrikoaren fakturak jaso behar duen gutxieneko edukiaren barruan, azken bezeroen eskubideei buruzko informazioa sartu beharko dela ezartzen da, auzien ebazpen estrajudizialari dagokionez, eta dagokion erakundearen harremanetarako datuak ere bai, Euskadiren kasuan, Kontsumoko Arbitraje Sistemarenak.

Iturria: MLBN, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionala