Kontsumobide

Interneteko aipamen faltsuak jardunbide komertzial desleialak dira eta debekatuta daude

Argitalpen-data: 

Maiatzaren 28tik aurrera, erabiltzaileek enpresa baten produktu edo zerbitzu bati buruz egiten dituzten erreferentzia positiboak edo negatiboak kontrolatuago egongo dira. Hori ohikoa da Interneten, bai zerbitzu-atarietan, bai salmenta-atarietan edo webgune partikularretan. Hala ere, azken urteotan egiaztatu da enpresa batzuek balorazio positibo faltsuak argitaratu dituztela, beren zerbitzuen balorazioa hobetzeko.

Maiatzaren 28an indarrean sartu zen 24/2021 azaroaren 2ko dekretu berriak debekatu egiten du erreseinak erostea eta enpresaburuei agintzen die argitaratu eta mesede egiten dieten aipamenak benetan ondasunaz edo zerbitzuaz gozatu duten pertsonek argitaratu dituztela, modu arrazoizkoan, egiaztatu dezatela edo egiaztatzen saia daitezela.

Azaroaren 2ko 24/2021 Errege Lege Dekretuak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019ko azaroaren 27ko 2019/2161 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duenak, ezartzen du informazioa eman beharko dela edo ez enpresak berma dezan “argitaratutako aipamen horiek ondasun edo zerbitzu hori benetan erabili edo eskuratu duten kontsumitzaile eta erabiltzaileek egin dituztela”. Eta azpimarratu da, horretarako, enpresek, “erreseinak prozesatzeko moduari buruzko informazio argia eman beharko dietela kontsumitzaile eta erabiltzaileei”. Enpresari dagokio, halaber, kontsumitzaileari informazioa emateko baldintzak behar bezala betetzen direla frogatzea.

Aurrerapen berri horren helburua da kontsumitzaileei informazio faltsua edo aizundua ez transmititzea, okerreko erosketa-erabakia eragin baitezakete.

Arau berri horiek betetzen ez dituzten enpresek (erabiltzaileen iruzkin eta ezaupideak egiazkoak direla bermatzen duten ala ez jakinarazten ez dutenek, eta horiek nola prozesatzen diren jakinarazten ez dutenek) desleialak diren eta engainagarriak diren praktikak egingo dituzte, Lehia Desleialari buruzko urtarrilaren 10eko 3/1991 Legearen 7. artikuluaren arabera.

Errege Dekretuak Lehia desleialari buruzko Legea ere aldatu du (urtarrilaren 10eko 3/1991 Legea), eta hiru paragrafo berri gehitu dizkio 27. artikuluari, 6., 7. eta 8. atalak. Horrela, merkataritza-jardunbide engainagarritzat hartuko da sarrerak birsaltzea horiek erosten diren sarreren kopuruari ezarritako muga ekiditeko sistema informatizatuen bidez eskuratu direnean, (6), argitaratutako aipamenak ondasuna edo zerbitzua erabili duten kontsumitzaileenak direla esatea, baina erreseina horiek pertsona horiek egin dituzten egiaztatu gabe (7), edo hirugarrenei erreseinak erostea edo argitaratzeko agindu ematea (8).

Gainera, dekretu berriak 20 Bis artikulua gehitu dio Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorrari, eta 3. puntuan adierazten du merkataritza-jardunbide desleiala, inola ere, ezin dela erabili kontsumitzaileen interesen aurka. Horrela, kontsumitzailearen babes-maila handitu egiten da.