[eu] Euskadi

Etxebizitza bat alokatzeko kontuan hartu beharreko aholkuak

Jende askok nahiago du etxebizitza bat alokatu erosi baino. Alokairua aukeratzeko arrazoiak askotarikoak izan daitezke: edozein unetan etxebizitzaz edo eremuz aldatzeko malgutasuna, edo lana edo ikasketak direla-eta aldi baterako bizilekua aldatzeko aukera, besteak beste.

Nolanahi ere, ezinbestekoa da jabeak eta maizterrak ondo ezagutzea alokairu-prozesua, dauden kontratuak, haien eskubideak eta betebeharrak.

Horregatik, artikulu honetan hainbat gomendio azaltzen dizkizugu, berme eta segurtasun handiagoz alokatu ahal izateko:

  • Kontratua sinatzea. Begien bistakoa badirudi ere, komeni da kontratua idatziz egotea eta itundutako guztia ahalik eta zehatzen jasotzea. Ondoren, ondo irakurri kontratua sinatu aurretik, eta ziurtatu informazio garrantzitsu guztia duzula. Erreparatu kontratuaren iraupenari, hau da, alderdiek adostu duzuen iraupen-denborari. Errentaren hilerokoen prezioari ere erreparatzen dio, kontuan hartuta zenbat kostatuko zaizun errentamendua, noiz eta nola (helbideratzea edo eskudirua) ordaindu behar duzun ordainketa hori.
  • Bi alderdien arteko bitartekaritza. Pazientzia izan behar duzu, eta akordioak adosten saiatu behar duzu, adeitasunez. Errentatzailearekin negozia ditzakezu kontratuaren baldintzak, hau da, noiz ordainduko dituzun errentaren ordainketa, kontratuaren iraupena eta nork hartuko dituen bere gain etxeko gastuak (komunitatea, zaborren tasa, asegurua, etab.). Gogorarazi du alokairu-kontratu guztiei Hiri Errentamenduei buruzko 29/1994 Legea (HEL) aplikatzen zaiela.

Erregelamendu horretan ezartzen denez, kontratuan zehazten ez bada, ordainketa hilero egingo da, hilabete bakoitzeko lehen zazpi egunetan. Jabearekin negozia dezakezu epe hori eta ordaintzeko modua, zure kasuan komenigarritzat jotzen duzunaren arabera.

Gainera, errentamendu-kontratuaren epea erabaki behar duzu, kontratua eta haren edozein luzapen amaitzen denean. Epea bost urtetik beherakoa bada, urtez urte luzatu ahal izango da, 5 urtera iritsi arte.

Horniduren fakturei dagokienez (ura, elektrizitatea, berogailua, argia, gasa, internet, etab.), kontratuak gastu bakoitza nork ordainduko duen adierazi behar du.

Gogoratu, bi alderdiek hitzartu ezean, errenta ezin izango dela eguneratu (alokairuaren prezioa igo).

  • Egiaztatu aparatuak. Aztertu etxeko aparatu guztiek (galdara, garbigailua, hozkailua, labea, bitrozeramika, etab.) behar bezala funtzionatzen dutela. Etxetresna elektrikoen egoera ezagutzea ere garrantzitsua da. Izan ere, matxuraren kasuan, legeak jabeari eskatzen dio konponketak bere gain har ditzala; errentatzaileak, berriz, ordaindu egingo du, baldin eta narriadura hori ohiko erabileragatik gaizki erabiltzeagatik edo higatzeagatik gertatu bada.
  • Ez larritu. Bilatu eta alderatu, ez geratu aurkitzen duzun lehenengo gauzarekin. Egokiena merkatuan zer dagoen ikustea eta aztertzea da. Erreparatu inguru edo auzo bereko antzeko ezaugarriak dituzten beste higiezin batzuen alokairuen prezioei. Zure egoera ekonomikorako pisurik egokiena bilatu behar duzu. Jarri gehieneko prezio bat errenta ordaintzeko gaitasuna ziurtatzeko.
  • Aztertu etxea. Etxebizitzak espero diren gutxieneko ezaugarriak izan behar ditu, zure beharretara egokitu behar du eta erosotasuna eskaini behar dizu. Beraz, erreparatu banaketari, dimentsioei eta orientazioari. Pisuaren kokapena garrantzitsua da, eta inguruan zerbitzurik ba ote duen jakitea, garraio publikotik eta supermerkatutik gertu al dago?
SÍGUENOS
  • Suscríbete a Título RSS