Egitura

Gobernu-organoak:

Hauek dira Kontsumobideren gobernu-organoak:

Administrazio-unitateak

Administrazio-unitate hauek daude Kontsumobideren Zuzendaritzaren mende:

Lurralde-zerbitzuak

Kontsumobidek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko bakoitzean lurralde-zerbitzu bat du (159/2011 Dekretuaren 12. artikulua). Lurralde-zerbitzuok Zuzendaritzaren mende daude hierarkikoki.

Atxikita dauden organoak

Hauek dira Kontsumobideri atxikita dauden organoak: