Etxebizitzaren alokairua eta hipoteka-kreditua

Alokairua ordaintzeko luzamendua, errentatzailea enpresa bat edo 10 etxebizitza baino gehiago dituen jabe handi bat bada. 

Kalteberatasun ekonomikoko egoeran dauden pertsonek errentaren ordainketa ohiz kanpo eta aldi baterako geroratzeko eska dezakete, 2020ko maiatzaren 2a baino lehen.  Higiezinaren jabeak –pertsona zein entitate– 7 egun ditu eskaerari erantzuteko; bi aukera hauek ditu:

  • Errenta % 50 murriztu, alarma-egoerak irauten duen bitartean.  Kalteberatasun ekonomikoa zenbatekoa den ikusita, alarma-egoera amaitu eta 4 hilabetera arte luza daiteke epea.
  • Errenta ordaintzeko luzamendua egin, zeina alarma-egoera amaitu eta 4 hilabetera arte luzatu ahal izango baita eta hilero egin behar baita. Behin epea amaituta, ordaintzeke dagoen errenta gutxienez 3 urtean zatikatuko da, eta ordaindu gabe geratu diren zenbatekoak modu horretan ordainduko zaizkio errentatzaileari. 

Alokairua ordaintzeko luzamendua, errentatzailea ez bada enpresa bat edo jabe handi bat. 

Halakoetan, maizterrak eska dezake, maiatzaren 2a baino lehen, errenta aldi baterako aldatzeko; alegia, geroratzeko edo partzialki barkatzeko. Jabeak edo errentatzaileak 7 egun izango ditu eskaerari erantzuteko edo beste aukera batzuk proposatzeko. 

Akordiorik egin ezean, errentaria laguntza iragankorren programan sartu ahal izango da.  

Alokairua ordaintzeko laguntzak. 

Bat-batean kalteberatasun ekonomikoko egoeran geratu diren pertsonek gehienez 900 euroko laguntzak jaso ahal izango dituzte, errentaren % 100era iritsi arte. Mailegua ordaintzeko ere eska daiteke laguntza, baldin eta errentari aurre egiteko kontratatu bazen. 

Eusko Jaurlaritzaren alokairurako laguntzak.

Eusko Jaurlaritzak dekretatu du ezen, apirilean eta maiatzean (ekainera luza daiteke), alokairua ordaintzetik salbuetsita egongo direla etxebizitzen parke publikoko edo hura osatzen duten programetako (Gaztegune edo Bizilagun) maizter kalteberak.   Salbuetsita egongo dira, halaber, kudeaketa publikorako lagata dauden titulartasun pribatuko etxebizitzetako maizterrak.

Eusko Jaurlaritzari edo errentatzaileari aurkeztu behar zaio eskaera, kalteberatasuna egiaztatzen duen dokumentazioa erantsita. 

Alokairu-kontratuaren ohiz kanpoko luzapena. 

Alarma-egoerak irauten duen bitartean eta hura amaitu eta bi hilabeteko epean errentamendu-kontratua mugaeguneratzen bada, 6 hilabetera arteko ohiz kanpoko luzapena eskatu ahal izango da, eta errentatzailea behartuta egongo da hura onartzera. Kontrakoa adosten ez bada behintzat, luzapenak ez ditu kontratuaren gainerako baldintzak aldatuko. 

Azken aldaketako data: