Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Estrategikoa (2018-2022)

Helburu nagusia

Helburu nagusia da herritarrak beraiek aukeratutako hizkuntza ofizialean (euskaraz edo gaztelaniaz) artatzea, haien hizkuntza-eskubideak betetzea eta, beraz, euskara zerbitzu-hizkuntza eta lan-hizkuntza gisa erabiltzea.

Helburu orokorrak eta zehar-lerroak

Planak lau helburu nagusi ezartzen ditu:

  • Herritarren hizkuntza-eskubideak bermatzea Kontsumibiderekiko harremanetan.
  • Euskara lan-hizkuntza izateko aurrerapausoak egitea.
  • Kontsumobideren eta bestelako herri administrazioen arteko harremanetan euskara gehiago erabiltzea.
  • Kontsumobideren Zuzendaritzaren lidergoa indartzea euskararen normalizazio prozesua Kontsumobideren ohiko jardunean txertatzeko.

Era berean, hiru zehar-lerro ditu, hain zuzen ere, helburu horietan guztietan eragina daukatenak eta horiek guztiak lantzeko lagungarri gertatzen direnak:

  • Hizkuntza ofizialak erabiltzeko zehaztutako irizpideak eta arauak aplikatzea.
  • Kontsumobideko langileen eta Zuzendaritzaren hizkuntza-gaitasuna handitzea.
  • Kontsumobideko langileen eta Zuzendaritzaren euskararekiko atxikimendua areagotzea.

 

Informazio gehiago:

Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plan Estrategikoa. VI. Plangintzaldia (2018-2022)

'Kontsumobiden euskararen erabilera normalizatzeko berariazko plana (2013-2017)' (pdf, 1,47 MB)

 

Azken aldaketako data: