Kontsumobide

COVID-19 ezeztapenak: ohiko galderak

Espainiako estatuan mugak itxi ondoren, konpainiak bidaiaren zenbatekoa itzuli behar dizu, baina ez duzu kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik, ezinbesteko arrazoiengatik da eta. Hegazkin-konpainiak ezetz esaten badu, saiatu berriro ea akordioa lortzen duzun, beti izango da aukerarik onena. Horrek ez badu ematen espero duzun emaitza, Aire Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESA) jar dezakezu zure erreklamazioa, inolako kosturik gabe. 261/2004 EE Erregelamenduak babesten zaitu.

Mugak ixteagatik edo jatorrian mugimenduak mugatzeagatik ezereztea

Gaur-gaurkoz (2020-3-17), ez dago Aste Santuari eragiten dion inolako mugarik, eta, beraz, kontratuaren baldintzak bete beharko ditugu. Litekeena da ostatuak erreserba kobratzeko eskubide osoa izatea, beraz, negoziatzen saiatzea da gomendioa.

Oso bestelakoa litzateke zure erreserba San Jose zubirako balitz. Kasu horretan, mugitzeko eskubidea mugatu dute, eta, beraz, ostatuak ezereztea onartu behar du, inolako kosturik gabe. Ordaindutakoa itzultzen ez badizute, erreklamazio bat jarri ahal izango duzu Kontsumobiden.

Joateko aukerarik ez, mugimendu-askatasuna mugatzeagatik

Kasu honetan, lehenik eta behin, argi eduki behar da ez dela beharrezkoa bidaia osoa ordaintzea erreklamatzeko eskubidea izateko, eskubide hori ez baita galtzen, eta, beraz, bidezkoa balitz, aurrerakina itzultzea erreklamatu ahal izango litzateke. 

Nolanahi ere, bidaia ez egiteko erabakia zuena bada, eta ez bidaia-agentziarena, kontuan izan behar duzue kontsumitzaile gisa dituzuen eskubideak aldatu egiten direla erabaki hori agentziari modu frogagarrian jakinarazten diozuen dataren eta une horretan indarrean dauden neurrien arabera. 

Horregatik, gure gomendioa da bidaiaren gainerako zatia ez ordaintzea erabakitzen baduzue, ez jakinarazi agentziari modu frogagarrian, eta, lehenik eta behin, saiatu akordioa lortzen aurrerakina itzultzeko. Akordioa lortzen ez baduzue, Eusko Jaurlaritzako Turismo Zuzendaritzaren aurrean jarri dezakezue erreklamazioa. 

Oharra

Bidaia konbinatutzat hartzen da 2 zerbitzu edo gehiago (garraioa, ostatua, txangoak...) konbinatzen dituena eta puntu batean kontratatua izan dena. Informazio gehiago

Printzipioz, salbuespen egoera batean gaude, eta ikastetxea, euskaltegia kasu honetan, gobernuak eskatu duena egiten ari da, herritarren mugimenduak mugatzeko eta, aldi berean, kontratuaren baldintzak betetzeko. Gure ustez, ez da bidezkoa dirua itzultzea, ikastetxea kontratua betetzen ari baita. Nolanahi ere, beharrezkoa da kontratura jotzea gaia zehatzako aztertzeko. 

Hala ere, lehenengo urratsa akordioa lortzen saiatzea da, eta ez baduzu lortzen erreklamazioaren bidea zabalik izango duzu, baina printzipioz batean ez dirudi eskaera hori onartuko dutenik.

Akademiak on line ordezko irakaskuntza eskaintzen du

Konpainiak hegaldia bertan behera utzi badu, berdin dio mugak jatorrian edo helmugan itxi diren. Behin mugak itxita, konpainiak bidaiaren zenbatekoa itzuli behar dizu, baina ez duzu kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik, ezinbesteko arrazoiengatik da eta. Hegazkin-konpainiak ezetz esaten badu saiatu berriro ea akordioa lortzen duzun, beti izango da aukerarik onena. Horrek ez badu ematen espero duzun emaitza, Aire Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESA) jar dezakezu zure erreklamazioa, inolako kosturik gabe. 261/2004 EE Erregelamenduak babesten zaitu.

Mugak ixteagatik edo helmugan mugimenduak mugatzeagatik ezereztea

Gure gomendioa da akordio batera iristen saiatzea. Egia esan, konfinamendu-aginduak zure etxera itzultzeko aukera ematen du, eta, beraz, ez zenuen inolako arazorik izango zure egonaldia amaitzeko. Egia da hotelean konfinatuta bukatu behar izan zenuela, baina kasu honetan kontratuan jasotakoak agintzen du.

Nolanahi ere, kasuistika horiek duten berritasunagatik, ez daude espresuki jasota arauan, eta, beraz, esan dugun bezala, establezimenduarekin akordio batera iristen saiatzea da gure gomendioa. Halere, ados ez bazaude, Kontsumobiden erreklamazio bat jar dezakezu, Zure egoera nolakoa izan den jasota uzteko modu bat da, ad hoc salbuespenezko erregulazioak baleude ere.

Kontuan izan hoteleko erreserba bidaia-agentzia baten bidez (fisikoa edo on line) egin baduzu, agentziarekin saiatu behar duzula akordioa lortzen, eta zuzenean hotelarekin egin baduzu, hotelarekin.

Egonaldia etetea mugimendu-askatasuna mugatzeagatik

Agentziak edo bidaia antolatzen duenak bidaia aldatzea proposa dezake, behar besteko aurrerapenarekin, baldin eta horretara behartzen duen gorabeheraren bat gertatzen bada. Kasu horretan, kontratatuaren kalitate bereko edo handiagoko ordezko bidaia eskain diezaioke kontsumitzaileari. 

Argi dago agentziak aldaketa hori proposatzeko beharra aurreikus dezakeen egoera batean aurrean gaudela. Nolanahi ere, kontsumitzailea ez dago behartuta agentziaren proposamena onartzera, eta kontratua bertan behera utz dezake inolako zigorrik ordaindu gabe. Gainera, agentziaren proposamena onartzen bada eta bidaia kalitate baxuagokoa bada, bidaiaren prezioa zati proportzionalean murrizteko eskubidea dago. 

Gomendioa da beti da akordio batera iristen saiatzea, baina hori egitea ezinezkoa balitz, erreklamazioak Eusko Jaurlaritzako Turismo Zuzendaritzaren aurrean jarri behar dira. 

Oharra

Bidaia konbinatutzat hartzen da 2 zerbitzu edo gehiago (garraioa, ostatua, txangoak...) konbinatzen dituena eta puntu batean kontratatua izan dena. Informazio gehiago

Lehenengo urratsa akademiarekin akordioa lortzen saiatzea da, horretarako kontratua irakurtzea gomendatzen dizugu, akademiak hasieran kopia bat emango zizun edo  horrela egin behar zuen. Nolanahi ere, oso litekeena da inguruabar hori jasota ez egotea, salbuespena delako. Akademiarekin akordiorik lortzen ez baduzu, erreklamazioa jar dezakezu Kontsumobiden edo KIUBn.

Akademiak eskolak eten eta ez du dirurik itzultzen

 

Horrelakoetan, kontratuaren baldintzei begiratu behar diegu. Gaur-gaurkoz ez dakigu data horretan izango dugun egoera; beraz, lehenengo gomendioa da itxarotea egoerak nola eboluzionatzen duen ikusteko. Mugen itxierari eutsiz gero, ez zenuke inolako arazorik izan behar. Aitzitik, zuk, zure kabuz, bidaia ezerezten baduzu, hegazkin-konpainiak kontratuaren klausulak aplikatzeko eskubidea du, eta, beraz, akordioa lortzen saiatzea da gomendioa.

Borondatezko ezerezte aurreratua, beldurragatik edo aurreikuspenagatik

Kasu horietan onena akordioa lortzen saiatzea da, posible baita erreserba berreskuratu ezin izatea (batzuetan egonaldi osokoa da). Gainera, erreserba egiteko modua erabakigarria izan daiteke.

Bidaia-agentzia baten bidez egin baduzu erreserba (fisikoa edo on line), bidaia-agentziari erreklamatu behar diozu. Fisikoki estatuko lurraldean egon zein on line izan, dekretatutako bidaiatzeko debekuak babestu egiten zaitu, eta erreserbaren zenbatekoa itzuli beharko dizute, edo erreserbaren ezereztea onartu, inolako kosturik gabe.

Ostatuarekin zuzenean erreserbatu baduzu, arazoa bestelakoa da. Bera ez dago Espainiako legediaren eraginpean, eta ostatua irekita dauka; beraz, ezerezte gisa uler daiteke, eta, beraz, kontratuan esaten dena bete beharko duzu. Akordio batera iristen saiatzea gomendatzen dizugu; lortzen ez baduzu, erreklamazio bat jar dezakezu Kontsumobiden, Europako legediak babesa eman diezazuke, baina zailagoa da.

Joateko aukerarik ez, muga ixteagatik edo jatorrian mugitzeko eskubidea mugatzeagatik

Helmugan bidaiari eragiten dioten salbuespenezko inguruabarrak gertatzen direnean, kontsumitzaileak bidaia ezeztatu ahal izango du inolako zigorrik gabe. Kasu honetan, salbuespenezko inguruabarrak argi daude; arazoa izan daiteke inguruabar horiek bidaia egiten den unean eta lekuan egon behar dutela, ez bidaia ezeztatzea erabakitzen dugun unean. Horregatik, gomendioetako bat da epeak ahitzea eta egoerak nola eboluzionatzen duen ikustea. 

Epea ez ahitzea eta bidaia ezeztatzea erabakitzen bada, kontratuan jasotakoa bete beharko da, eta agentziak zigor bat jasotzeko eskubidea izango du, egindako gastuak konpentsatzeko; hala ere, kontsumitzaileak eskubidea dauka zigorraren zenbatekoaren justifikazioa jasotzeko. 

Kasu horietan, eta guztietan, akordio batera iristea gomendatzen dugu, eta, ezin bada, kexa bat jar daiteke Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko Turismo Zuzendaritzan. Horretarako, eskuragarri dagoen dokumentazio guztia gorde eta aurkeztu beharko duzu.

Oharra

Bidaia konbinatutzat hartzen da 2 zerbitzu edo gehiago (garraioa, ostatua, txangoak...) konbinatzen dituena eta puntu batean kontratatua izan dena. Informazio gehiago

Hegazkin-konpainiak hegaldia bertan behera utzi badizu, honako eskubideak dituzu:

  • Informazioa jasotzea: hegazkin-konpainiak bertaratze- eta konpentsazio-baldintzak jasotzen dituen inprimaki bat entregatzea.
  • Laguntza jasotzea: behar adina janari eta edari, bi telefono-dei edo posta elektronikorako sarbidea, eta, beharrezkoa izanez gero, ostatu-gau bat edo gehiago, bai eta aireportuaren eta ostatuaren arteko garraioa ere.
  • Dirua itzultzea edo ordezko garraioa eskaintzea azken helmugaraino, non konpainiak hiru aukera eskaini behar dituen. Egokia iruditzen ez zaizun ordezko garraioa baztertzeko eskubidea duzu.

Beraz, bi kasuetan dirua itzultzeko eskubidea duzu. Dena den, ezin diozu lehen konpainiari bigarrenak bertan behera utzitako hegaldiaren zenbatekoa erreklamatu; beste konpainia batena da, eta txartel hori erosteko erabakia zurea izan da; beraz, bi konpainiei erreklamatu beharko diezu. Horrek ez badu ematen espero duzun emaitza, Aire Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESA) jar dezakezu zure erreklamazioa, inolako kosturik gabe. 261/2004 EE Erregelamenduak babesten zaitu.

Konpainiaren erabakiz eta itzultzeko ezintasunagatik ezereztea

 

Akordio batera iristea gomendatzen dizugu, eta lortzen ez baduzu, egoerak zer bilakaera duen ikusi arte itxarotea. Gaur-gaurkoz (2020-3-17) ez dago mugarik apirilaren 18an Sevillara joateko, baina ezin da baztertu gobernuak hartutako neurriek luzapena edukitzea.

Itxaroten baduzu, eta azkenean gobernuak hartutako neurriak apirilaren 18ra arte luzatzen badira, hotela behartuta egongo da zenbatekoa itzultzera, eta hala ez bada, Kontsumobiden erreklamazioa aurkeztu ahal izango duzu.

Erreserba ezereztea erabakitzen baduzu itxaron gabe (edo zorionez murrizketak ez badira ordura arte iristen), gure gomendioa da akordio batera iristen saiatzea. Kasu honetan, kontratuak esaten duenari men egin behar zaio. Egia da zuk finalean pentsatuta egin zenuela erreserba, baina legalki hotela ez dago behartuta, eta, beraz, hotelak eskubidea izango du ezeztapena hitzartutako arauen arabera kobratzeko, eta ordaindutakoaren % 100era irits daiteke.

Nolanahi ere, akordiorik lortzen ez baduzu, erreklamazio bat jar dezakezu Kontsumobiden, baina gogoratu lehenago komeni dela establezimendura jotzea: hotelera, erreserba zuzenean hotelarekin egin baduzu; eta, bidaia-agentziara, bidaia-agentzia baten bidez egin baduzu.

Ekitaldi bat bertan behera uztearen ondorioz ezereztea

Bidaia egitea eragozten duten aparteko inguruabarrak daudenean, kasu honetan bezala, agentziak edo enpresa antolatzaileak bidaia bertan behera utzi ahal izango du eta kontsumitzaileari arintasunez jakinarazi. Horren zenbatekoa itzuli beharko dute, baina kontsumitzaileak ez du kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik, ezinbesteko arrazoiengatik izan da eta. 

Oharra

Bidaia konbinatutzat hartzen da 2 zerbitzu edo gehiago (garraioa, ostatua, txangoak...) konbinatzen dituena eta puntu batean kontratatua izan dena. Informazio gehiago

Europako Justizia Auzitegiaren epai baten arabera, Europako aireporturen batean jatorria duen geldialdi anitzeko hegaldi bat hegaldi bakartzat hartzen da erreklamazio eta eskubideen bazoaz ere. Beraz, eskubidea duzu:

  • Informazioa jasotzea: hegazkin-konpainiak bertaratze- eta konpentsazio-baldintzak jasotzen dituen inprimaki bat entregatzea.
  • Laguntza jasotzea: behar adina janari eta edari, bi telefono-dei edo posta elektronikorako sarbidea, eta, beharrezkoa izanez gero, ostatu-gau bat edo gehiago, bai eta aireportuaren eta ostatuaren arteko garraioa ere.
  • Dirua itzultzea edo ordezko garraioa, ahalik eta azkarren edo geroago, eskaintzea azken helmugaraino. Egokia iruditzen ez zaizun ordezko garraioa baztertzeko eskubidea duzu. Kontuan izan behar duzu ezen, dirua itzultzea edo zuretzako egokiagoa ikusten duzun data bat aukeratzen baduzu garraio alternatiborako konpainiak ez dituela bere gain hartuko ostatu-arretaren, garraio osagarriaren eta elikaduraren gastuak. Lehenengo hegaldiaren agentziaren edo airelinearen aurrean erreklamatu behar duzu, saiatu akordio batera iristen, hegazkin-konpainiak ezetz esaten badu, tematia izan eta saia zaitez, akordioa beti da aukerarik onena. Horrek ez badu ematen espero duzun emaitza, Aire Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESA) jar dezakezu zure erreklamazioa, inolako kosturik gabe. 261/2004 EE Erregelamenduak babesten zaitu.

Lehenen hegaldiaren agentziaren edo hegazkin-konpainiaren aurrean erreklamatu behar duzu. Hegazkin-konpainiak ezetz esaten badu saiatu berriro ea akordioa lortzen duzun, beti izango da aukerarik onena. Horrek ez badu ematen espero duzun emaitza, Aire Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESA) jar dezakezu zure erreklamazioa, inolako kosturik gabe. 261/2004 EE Erregelamenduak babesten zaitu.

Konpainiaren erabakiz eta itzultzeko ezintasunagatik ezereztea

Kasu horretan, bidaiaren antolatzailearen edo txikizkako agentziaren betebeharra da ostatuaren kostua bere gain hartzea, gehienez ere 3 egunez, kontratatutakoaren erregimen baliokidean. Denbora-muga hori ez zaie aplikatuko mugikortasun murriztua duten pertsonei, haien laguntzaileei, emakumeei, bakarrik dauden adingabeei eta behar mediko bereziak dituzten pertsonei, behar horiek bidaiaren aurretik jakinarazi badira.

Oharra

Bidaia konbinatutzat hartzen da 2 zerbitzu edo gehiago (garraioa, ostatua, txangoak...) konbinatzen dituena eta puntu batean kontratatua izan dena. Informazio gehiago

Azken aldaketako data: