Hornidurak

Gatazka

Erreklamatzaileak (aurrerantzean, Mikel) erreklamatutako enpresaren (aurrerantzean, Nodamasal) jakinarazpen bat jaso zuen, 2018/12/20tik aurrera elektrizitate-kontratuan aplikatu beharreko baldintza berrien berri emanez. Mikelen iritziz aldaketa gehiegizkoa zen, gauez KWH (Kilovatio orduko) prezioaren igoera %43,5-koa baitzen eta egunez %17,3-koa.

Mikelek 2015ean hasi zuen kontratua Nodamasalekin. Eta kontratua hasi zenetik, Mikelek ez zuen inolako aldaketarik jasan bere kontratuan eta ez zuen inolako jakinarazpenik jaso aldaketen inguruan. Baina fakturak errebisatzen konturatu zen 2016ko eta 2017ko urtarrilean eta 2018ko urtarrilean eta uztailean fakturaren kostua urte osokoekin alderatuta aldatu egin ziotela. Beste urte batzuetan aplikatutako irizpidearen arabera, abenduko, urtarrileko, otsaileko eta martxoko fakturak kontuan hartuta, Mikelek kalkulatu zuen Nodamasalek guztira 144,35 € gehiago kobratu zizkiola, eta beraz, ez ziotela kontratatutakoa aplikatu; gainera, 2017ko abenduan 123 €-ko kuota finkoa izan zuen eta 2018ko urtarrilean 116 €-ra jaitsi zioten.

Hori dela eta, Mikelek eskatu du aurreko urteetako zenbateko bera aplikatzea, eta ezinezkoa bada aldaketa arrazoizko kopuru batzuetara egokitzea.

Nodamasalek azaldu du prezioa zuzena dela eta aldaketa kontratua berritzeko prozesuaren barruan gertatu zela. Era berean, jakinarazi du 2018/11/15ean gutun bat bidali zitzaiola Mikeli kontratu elektrikoaren baldintza berriak jakinarazteko. Nodamasalek adierazi du 2019. urtearen hasieran prezioetan aldaketa bat gertatu dela, bidesarien tarifak eguneratu direlako eta KPI (Kontsumoko Prezioen Indizea) aplikatu delako. Aldaketa horiek Mikelen kontratuan jasotako baldintzen arabera egin zirela, eta baldintza horien arabera: "Potentzia-terminoaren eta energia aktiboaren terminoaren (punta eta harana) prezioak finko mantenduko dira 12 hilabetez, eta kontratua indarrean dagoen urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean KPIren (Kontsumoko Prezioen Indizea) arabera eguneratuko da”, eta era berean, “une bakoitzean kontratuak irauten duen bitartean Administrazioak tarifetan eta sarbide-bidesarietan, kanonetan eta balore arautuetan onar ditzakeen beheranzko edo goranzko aldaketak jasanaraziko dira”.

Arbitraje-erabakia

Arbitraje-elkargoak Mikelen asmoa BERE OSOTASUNEAN EZEZTEA erabaki du.

Laudo hau AHO BATEZ onartu da.

Azalpena

Arbitraje-elkargoaren iritziz, behar bezala egiaztatuta geratu da Nodamasalek aplikatutako potentzia-terminoaren eta energia-terminoaren prezioen aldaketak zuzenak direla eta bat datozela kontratuarekin.

Arbitraje-elkargoak kontuan hartu du Mikelek Nodamasalekin sinatu zuen elektrizitate-horniduraren kontratua baliagarria eta eraginkorra dela. Era berean, Arbitraje-elkargoaren ustez Nodamasalek kontratuaren baldintza ekonomikoak behar bezala aplikatu zituen, elektrizitate-horniduraren kontratazioaren hurrengo aldirako egin baitzen. Eta aplikatutako potentzia-terminoaren eta energiaren terminoaren prezioen aldaketa zehatza bat zetorrela KPIren (Kontsumo Prezioen Indizea) aldaketarekin eta kontratuak irauten zuen bitartean Administrazioak tarifetan eta sarbide-bidesarietan, kanonetan eta balore arautuetan onar ditzakeen beheranzko edo goranzko aldaketekin, 1164/2001 Errege Dekretua eta 2444/2014 Industria, Energia eta Turismo Ministerioaren Agindua oinarritzat hartuz.

Gatazka

Erreklamatzaileak (aurrerantzean, Mikel) bere etxera joan zen komertzialarekin akordio batera iritsi ondoren, erreklamazioa aurkeztu zaion enpresaren (aurrerantzean, Nodamasal) dei bat jaso zuen gas eta elektrizitate hornidura kontratatzeko. Mikelek baietz erantzun zion guztiari, komertzialaren argibideei jarraituz. Grabazio horretan gasaren mantentze-zerbitzua aktibatzea aipatzen zen, baina ez zuten azaltzen galdararen mantentze-zerbitzuaz ari direnik, ez ordaintzekoa denik, ez eta horren kostuaz ere. Mikelek azaldu du, jakin izan balu, ez zukeela onartuko, galdara instalatu zion enpresarekin zerbitzu hori kontratatuta duelako. Nodamasalek galdararen ikuskapen bat egiteko deitu zionean konturatu zen hortaz eta Mikelek uko egin zion. Gaineratu du komertzialak eman zion prezio orriak ez zuela zehazten zer kontratatu zuen. Era berean, Mikelek adierazi du ez duela inoiz kontratua jaso, eta kontratuan agertzen den sinadura Mikelek komertzialaren tabletan gerora Nodamasalek egin zion telefono deiaren grabazioa baieztatzeko egin zuena dela.

Mikelek adierazi du hainbat erreklamazio egin dituela, baina Nodamasalek ez diola ezer konpondu, eta ez duela inoiz erabili gasaren eta galdararen mantentze-zerbitzua; beraz, gasa mantentzeko kontratua baliogabetzea, orain arte kobratutako zenbatekoak itzultzea (77,94 €) eta aurrerantzean Nodamasalen fakturetan zerbitzu hori ez kobratzea eskatu du.

Nodamasalek argudiatu du Gas Mantentze Zerbitzuaren kontratazioa eta Mikelen fakturazioa behar bezala egin direla. Nodamasalek Mikelen kontratatutako eskaintzaren baldintzen xehetasunak jasotzen dituen kontratuaren kopia aurkeztu du bere sinadurarekin, baita kontratazioan zehar egindako egiaztapen-grabazioa ere. Azaldu du Gasen Mantentze Zerbitzua enpresak 12 hilekotan banatutako epe erosoetan kobratzen duen zerbitzua dela, aldi berri bakoitzaren hasieran urteko zenbateko osoa kobratu beharrean. Eta baliogabetze aurreratuaren kasuan, faktura erregularizatzailea egiten dela, ordaindu ez den urteko aldiaren gainerako zenbatekoari dagokiona. Hala ere, bezeroak instalazioaren urteko berrikuspena egiteko eskubideari eusten dio, bai eta matxuren urteko bi abisu emateko ere, dagoeneko egin ez baditu. Azkenik, gehitu du Mikelek zerbitzu horren baja eska dezakeela bezeroarentzako arreta zerbitzuaren bidez.

Arbitraje-erabakia

Arbitraje-elkargoak Mikelen asmoa BERE OSOTASUNEAN ONARTZEA erabaki du. Beraz, gas mantentze zerbitzuaren kontratua baliogabetu da eta Nodamasalek gas mantentze zerbitzu gisa kobratutako zenbateko guztiak itzuli beharko dizkio Mikeli 30 egun balioduneko epean. 

Laudo hau AHO BATEZ onartu da.

Azalpena

Arbitraje-elkargoaren ustez, Nodamasalek ez zion Mikeli behar beste jakinarazi aldeek egindako kontratuaren baldintzei buruz. Hain zuzen ere, ez zion jakinarazi "Gas Mantentze" zerbitzua galdararen mantentzeari dagokiola. Informazio akats hori 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuko 99. artikuluan ezarritakoaren kontrakoa da, 97.1 artikulura jotzen duenean. Horren arabera, enpresak "zerbitzuaren ezaugarri nagusiei buruzko informazio argia eta ulergarria" emango dio kontsumitzaileari. Arbitraje-elkargoaren ustez Nodamasalek erraztutako kontratutik ezin da ondorioztatu Gas Mantentze Zerbitzua galdararen mantentzeari dagokionik.

Gainera, Nodamasalek arbitraje honetan emandako informazioa ez dator bat legez eskatzen den informazioarekin, Nodamasalek kontsumitzaileei bere zerbitzuak kobratzeko duen politika besterik ez da.

Horregatik guztiagatik, Arbitraje Elkargoak gasa mantentzeko zerbitzuaren kontratua baliogabetu du.

Gatazka

Erreklamatzaileak (aurrerantzean, Ane) adierazi du erreklamazioa aurkeztu zaion enpresaren (aurrerantzean, Nodamasal) langile batek bere etxeko ur kontagailua beste berri bategatik ordezkatu zuela eta ondoren ur-ihes bat zuela jakinarazi ziola. Anek, biharamunean iturgin bati deitu zion ihesa konpontzeko. Konponketa egiteko plastikozko tapoi bat ordezkatu eta balbula bat apurtuta zuen presioa murrizteko gailua kendu ziren. Ane eta iturginaren iritziz erreduktore hori kentzea ez zen garrantzitsua, etxe barruan presioa erregulatzeko beste gailu bat dutelako. 

Hurrengo ur-fakturetan 661,35 €-ko kontsumo-kargua iritsi zitzaion Aneri. Bere ustez, ur ihesa ur neurgailua aldatu zuen langileak eragin zuen aldaketa egiterakoan, eta neurgailu berria gaizki dago eta gehiegizko fakturak eragin ditu. Horregatik Anek eskatu du bere etxebizitzako batez besteko kontsumoak eta ihesaren ondoren kobratutako fakturak kalkulatzetik ateratzen den zenbatekoa itzultzea. 

Bestalde, Nodamasalek alegatu du kontagailuaren aldaketa abonatuarentzako inolako kargurik gabeko zerbitzua dela, eta aldez aurretik jakinarazten dela. Kontagailua ordeztu zuen teknikariak honako gorabehera hau zioen hitzez hitz: "Kontagailuaren ondoren ihesa du, presio-erreduktorearen plastikozko tapoian". 

Nodamasalek etxebizitzaren jabeari abisua eman zion eta ihesa erakutsi zitzaion horren parte eman zezan. Informazioa eman ondoren, ur neurgailua aldatu zen. Anek, hirugarren batekin konpondu zuen ihesa, berak deitu zion iturgin batekin, ur neurgailutik etxe barrura arte barruko instalazioak abonatuen jabetzakoak baitira. 

Gainera, Nodamasalek argudiatu du kontsumoa handitzeak zerikusia izan dezakeela kanpoko erreduktorea (presioa murrizteko gailua) kentzearekin, presio handia duen ur-eremua baita. Ez zekiten bigarren ihes bat egon zenik, ur neurgailua berrikusteko erreklamazioaren ondoren etxebizitzara joatean aurkitu zuten neurgailu berria jarri aurretik, eta Nodamasalek ez zuen barruko instalazioak berrikusteko betebeharrik. 

Berrikuspen honetan teknikariek antzeman zuten matxura konpondu zenetik presioa murrizteko gailua falta zela. Instalazio horren kale inguruan presio handia dago sarean, eta pieza hori kentzean, barruko instalazioen babesak eragin handia izan dezake. 

Horregatik guztiagatik, Nodamasalek uste du lotura zuzena dagoela presio-erreduktorea kentzearen eta etxebizitzako kontsumoa handitzearen artean. Ez dagoela erantzukizuna Nodamasali egotzi ahal izateko elementurik, ez baitago:

  •  errua eragiten duen eragilearen ekintza edo omisioa,
  •  eragindako benetako kaltea, ekonomikoki ebaluatzeko modukoa,
  •  eragilearen jokabidearen eta kaltea sortzearen arteko kausazko lotura. 

Beraz, Nodamasalek uko egin dio urteko kontsumoaren batez bestekoa aplikatzeko eskaerari; izan ere, bere eskumenaren kudeaketarekin zerikusirik ez duen arrazoi baten ondorio baita eta kontsumoa handitzeak zerikusia izan dezakeelako kanpoko erreduktorea kentzearekin, presio handiko ur-eremua baita. 

Arbitraje-erabakia

Pertsona Bakarreko Arbitraje Organoak Anek Nodamasalen aurka duen asmoa BERE OSOTASUNEAN EZEZTEA erabaki du. 

Azalpena

Arbitraje Organoaren ustez Nodamasalek ur hornidurako kontratuari dagokionez dituen betebeharrak honako hauek direla: “1. Abonatuei hornitutako ura araudiak eskatzen dituen edangarritasun baldintzetan mantentzea erregistroko giltzaraino (abonatuaren barruko instalazioa hasten den arte, hornidura kontratu berezia duten instalazioetan egiten denean izan ezik). 2. Hornidura eta saneamendu zerbitzuak emateko beharrezkoak diren eta bere jabetzakoak diren instalazioak bere kontura mantentzea eta kontserbatzea... 7. Bere ardurapeko instalazioak garbitu, mantendu eta kontserbatzea, hornidurako erregistro-kutxetaraino eta estolderia sareraino (abonatuaren barruko instalazioen hasiera edo bukaera)”.

Erabiltzaileen betebehar eta eskubide orokorrei dagokienez, honako hau adierazi du: “Erabiltzaileak behar bezala erabiliko ditu bere zerbitzura dauden ura eta instalazioak, eta behar diren neurriak hartuko ditu horiek behar bezala kontserbatzeko, betiere beharrezkoak ez diren kontsumoak eta ura elikatzeko beste iturri batzuk sartzea saihestuz, baita ur kutsagarriak sarera itzultzea ere”. Era berean, besteak beste, “...bere zerbitzura dauden ura eta instalazioak behar bezala erabili behar ditu, eta behar diren neurriak hartu behar ditu horiek behar bezala kontserbatzeko eta barruko instalazioetan edozein matxura konpontzeko”.

Bada, azaldutakoaren eta bi alderdiek bidali dituzten frogen arabera, eta erreklamazioaren egitateak Anek frogatu behar dituela kontuan hartuz, ez dago zalantzarik Anek ihesak izan dituela instalazioan eta kontsumo handiagoa ere izan duela, aurreko neurketekin alderatuta; ihesetako bat kontagailua aldatu aurretik gertatu zen, eta bestea geroago.

Era berean, Anek espresuki onartu du erregistroko giltzaren ondorengo instalazio ororen erantzukizuna eta mantentzea berea dela eta ur neurgailuaren ondoan zegoen presio-erreduktorea kendu zuela, baina adierazi du beste murriztaile bat jarri zuela barneko instalazioaren barruan, ur neurgailutik gutxi gorabehera 30 metrora.

Bi alderdiek dagokien jarduera-eremuaren barruan jardun dute, eta ez dira sartu eta ez dute esku hartu beren eskumenekoak ez diren instalazioko pieza edo zatietan. Hala, alde bakoitzak araudia eta eskumenak errespetatu ditu. Bada, adierazpen horietan oinarrituta, Pertsona Bakarreko Arbitraje Organoak uste du Nodamasalek egindako ur neurgailu-aldaketak ez duela kausa-efektu erlaziorik instalazioko ihesekin —eta, bereziki, kontagailu-aldaketaren aurrekoa izan zen lehen ihesaren kasuan—. Alde horretatik, ez dago inolako frogarik edo seinalerik egindako lanaren –neurgailu aldaketa– eta ur-ihesen arteko lotura ondorioztatzeko. Beraz, Arbitraje Organoak ezeztu egin du Anek Nodamasalen aurka egindako eskaera.

Gatazka

Erreklamatzaileak (aurrerantzean, Ane) adierazi du erreklamazioa aurkeztu zaion enpresako (aurrerantzean, Nodamasal) komertzial bat bere etxean aurkeztu zela eta argiaren fakturak eskatu zizkiola ikusteko eta hobekuntza bat eskaintzeko. Anek besterik gabe erakutsi egin zizkion. Handik gutxira, kontratua eginda zegoela baieztatzeko deitu zioten. Anek ez zuen ezer sinatu eta bere desadostasuna adierazi zien guztia baliogabetzeko eskatuz. Hortik aurrera, Nodamasalek Aneri kontratutik eratorritako kopuru jakin batzuk erreklamatu dizkio Aneri, baina Anek elektrizitatea hornitzeko zerbitzua ez duela kontratatu mantentzen du, eta hortaz, fakturak bidegabekotzat jotzen ditu.

Horregatik guztiagatik, Anek Nodamasalen fakturak eta kontratua formalizatzeko baimenik gabe hartu zizkioten datuak baliogabetzea eskatu du.

Bestalde, Nodamasalek azaldu du Anek bere desadostasuna helarazi ziela arretarako zerbitzuaren bidez eta ondorioz, kontratuaren amaiera (kontratua hasi zenetik 12 hilabetera) baino lehen bertan behera uzteagatik igorritako penalizazio-fakturak baliogabetu zizkiotela. Hala ere ez du bidezkotzat jotzen gainerako fakturak baliogabetzea, Anek benetan egindako kontsumoa dagoelako eta uste du bestela, Aneri bidegabeko aberastasun egoera sortuko litzaiokeela, kontsumo horrengatik ordaindu ez izanagatik.

Arbitraje-erabakia

Pertsona bakarreko Arbitraje-organoak Aneren asmoa BERE OSOTASUNEAN ONARTZEA erabaki du. Horren arabera, baliogabetu egiten dira Nodamasalek Aneri igorritako faktura guztiak eta Aneren bezero-kontua desaktibatuta eta ordainduta geratzen da.

Eta Ane arrazoi horrengatik kaudimen-fitxategi edo erregistroren batean inskribatuta badago (berankor gisa), Nodamasalek behar diren kudeaketak egin beharko ditu aipamenetatik edo inskripzioetatik kentzeko.

Azalpena

Pertsona bakarreko Arbitraje Organoaren iritziz, ez da egiaztatu Anek adostasuna eman zuenik eztabaidagai den kontratua egiteko; eta horrek esan nahi du, bidegabeki fakturatutako kopuruak dira.

Pertsona bakarreko Arbitraje Organoak kontuan hartu du Anek adierazi duela ez zuela baimenik eman argi-hornidura kontratatzeko; gainera, ez da inola ere egiaztatu kontratu hori onartu zuenik. Eta Nodamasalek ez du horren aurkako probarik aurkeztu; eta halakorik balego, kontsumitzailearen beraren sinaduraren bidez erraz frogatu ahal izango litzateke.

Horregatik, Pertsona Bakarreko Arbitraje Organoaren iritziz, ez dago argi-hornidurarako baliozko kontraturik, eta uste du Aneri erreklamatutako zenbatekoak bidegabeki fakturatu zirela.

Azken aldaketako data: