Kontsumoaren alorreko gatazkak konpontzea

 • Produktu bat erosi edo zerbitzu bat jaso ondoren kontsumitzaile batek kexa bat jartzen badu, adiskidantzazko akordio batera iristea gomendatzen da. Horrela, Administrazioak esku hartzea ekidin dezakezu edota gaia auzibidera iristea. Akordiora iritsi ezean, kontsumitzaileak erreklamazio-orria eska dezake eta erreklamazioa aurkeztu establezimenduaren aurka. Establezimenduak jakin egin behar du zeintzuk diren bere betebeharrak eta nola jardun behar duen.

 • Erreklamazio-orria aurkeztuta, administrazio-bidea irekitzen da. Administrazioa ahaleginduko da alderdiek akordioa lor dezaten bitartekaritzaren bidez. Bide honetan, hirugarren pertsona aditu eta inpartzial batek esku hartuko du kontsumitzaileak eta enpresak, beren kabuz eta inposiziorik gabe, alde biak aseko dituen akordioa lortzen laguntzeko. Kontua ez da inposatutako irtenbide bat lortzea.

 • Bitartekaritzak ez badu emaitzarik ematen, kontsumitzaileak Kontsumoko Arbitraje Sistemara jo dezake. Kontsumoaren inguruko gatazkak konpontzeko bidea da, epaitegietara jo gabe, azkar eta doan. (Zin-zinez gomendatzen dugu Arbitrajera atxikitzea). Borondatezkoa da, baina alde biek onartzen badute, arbitraje-organoak hartutako erabakia (laudoa) loteslea izango da. Enpresek sistema horretan parte har dezakete kasu jakin batean kontsumitzaile batek eskatutako arbitrajea onartuta, edota atxikitzeko konpromisoa sinatuta. Konpromiso horrekin, enpresak, aurretik eta bere borondatez onartzen du, sistema horren bitartez ebaztea kontsumitzaileekin sor daitezkeen gatazka guztiak.

Bitartekaritzan edo arbitrajean aldeak akordio batera iristen badira edo kontsumitzaileak atzera egiten badu bere erreklamazioan, espedientea artxibatu egiten da. Edozein modutan, Administrazioak susmoa badu enpresak arau-hausteren bat egin duela, zehapen-espedientea abiaraz dezake.

Auziak online ebatzi.

Produktuak edo zerbitzuak online eskaintzen dituzten enpresaburuek, merkatariek eta plataformek honako hauek bete behar dituzte:

 • Bere webgunean, esteka bat atxiki, ondo ikusteko moduan eta sarbide errazarekin plataforma honetara: Online Dispute Resolution Platform (ODR Platform).

 • Bere posta elektronikoa adierazi webgunean.

 • Auziak ebazteko erakunde espezifiko bat erabiltzea erabaki bada, edo akordioa alorrari aplikatzekoa bada modu kolektiboan, honako hau ere egin behar da:

  • Esteka bat atxiki plataformara eskaintza bat posta elektronikoz egitean.

  • Kontratuaren baldintzetan plataformari buruzko informazioa erantsi.

Erreklamazioaren faseak:

 1. Kontsumitzaileek gatazkak konpontzeko ODR plataforman dagoen inprimaki elektroniko baten bitartez aurkezten dute erreklamazioa.

 2. Enpresak eta kontsumitzaileak 30 egun dituzte akordio batera iristeko.

 3. Auziak ebazteko erakundeak laurogeita hamar egun ditu konponbide bat aurkitzeko.