Kontsumobide

Etiketatzea eta bermea

Produktuen etiketak

Produktuak nahitaez etiketatuko dira (eta gutxienez gaztelaniaz idatzita egongo da). Betebehar horrekin kontsumitzaileen informazio- eta segurtasun-eskubidea bermatu nahi da.

Etiketa da tresnarik fidagarriena produktuei eta haren fabrikatzaileei buruzko informazioa emateko, modu objektiboan. Babes-tresna bat ere bada, eta aukera ematen dio kontsumitzaileari artikulu desberdinak alderatu eta egokiena hautatzeko.

Arau-sorta zabala dago etiketatzea arautzeko.

Hona hemen hainbat etiketari buruzko informazioa. Baliagarria izan daiteke zure negozioaren arabera.

Etiketei buruzko informazio gehiago, hemen.

Bermea

Produktu guztiek dute nahitaezko legezko bermea: bi urtekoa entregatzen den egunetik aurrera.

  • Akatsa lehen 6 hilabetetan gertatzen bada, enpresa saltzaileari dagokio produktuak adostutako baldintzak betetzen zituela frogatzea eta akatsa okerreko erabileraren edo mantentze-lanen ondorio dela.
  • Lehen 6 hilabete eta 2 urtera bitartean gertatzen bada akatsa, erosleak eta saltzaileak, alde biek, frogatu behar dute alegatzen dutena.

Kontsumorako ondasun bat akastuna bada edo adostutako baldintzak betetzen ez baditu, enpresa saltzaileak edo ekoizleak konpondu edo ordeztu beharko dute hura, edota ondasun horregatik ordaindutako prezioa itzuli.

  • Berme-epealdian egindako produktuen konponketek 6 hilabeteko bermea dute.
  • Produktua konpontzen ari diren bitartean, berme-aldiaren kontaketa etenda geratzen da.
  • Bigarren eskuko ondasunentzat legezko berme-aldi laburragoa ezar daiteke, baina behin ere ez urtebetetik beherakoa.
  • Nahi izanez gero, berme komertzial bat eskaini dezakezu, baina ez da izango inondik inora legezko bermea baino txikiagoa. Praktika hori ez da nahitaezkoa eta berme osagarri bat da.

Ezagutu gehiago bermeari eta kontsumitzaileen eskubideei buruz.