Arbitrajeari atxiki

Jarraian, identifikatzeko eskatuko dizugu; hiru modutara egin dezakezu hori.

Identifikatu ondoren, kontsumo-arbitrajeari atxikitzeko prozesuarekin jarraituko duzu.
Gero eta jende gehiagok aukeratzen dugu kontsumo-gatazkak azkar eta segurtasunez konpontzea.

Identifikatzeko botoia